Aktuelles

Bitte bleibt gesund!

Boßellied

Kumm herut, wie sünd de Boßlers von Cleverns, uns Dörp liggt dor, wo Klei und Sand sick drapt - no een Siet kiekt wie in de wieten Marschen, de anner Siet hett Wald und Ackerland -. Kumm herut, lat em susen, kumm herut, lat em susen, kumm herut, lat em susen, kumm herut, kumm herut!

So as uns Dörp, so sünd wie ok beschaffen. Een Siet vant Hart is vuller Freesenstolt,- de anner Siet is enfach und bedachtsam, so as uns Grund, de fröer Heidland weer-. Kumm herut, lat em susen, kumm herut, lat em susen, kumm herut, lat em susen, kumm herut, kumm herut!

De ganze Wäk sünd drock wie bi de Arbeit, man sönntags hollt us nix vant Boßeln trügg - de Straat hört uns, de Boßel rullt un trüllert, dat makt uns Spaß, dat hollt uns lange jung!- Kumm herut, lat em susen, kumm herut, lat em susen, kumm herut, lat em susen, kumm herut, kumm herut!

In Kameradschaft fiert wie unse Feste, off drög, off natt, wie weert mit allen klar.- Wie happt un wünscht uns all so recht van Harten, datt`t Boßeln bleut bi uns noch mannig Johr-! Kumm herut, lat em susen, kumm herut, lat em susen, kumm herut, lat em susen, kumm herut, kumm herut!